Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kaart & Kiek kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of bestelformulier op de website aan Kaart & Kaart verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

WAAROM KAART & KIEK GEGEVENS NODIG HEEFT

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Daarnaast kan Kaart & Kiek jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG KAART & KIEK GEGEVENS BEWAART

Kaart & Kiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Kaart & Kiek verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kaart & Kiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kaart & Kiek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Kaart & Kiek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kaart & Kiek bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kaart & Kiek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kaart & Kaart heeft hier geen invloed op.

Kaart & Kiek heeft Google geen toestemming gegeven om via Kaart & Kiek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaartenkiek.nl.

Kaart & Kiek zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Kaart & Kiek neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kaart & Kiek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kaart & Kiek en mail naar info@kaartenkiek.nl
www.kaartenkiek.nl is een website van Bjelke Kramer Crezee


Kaart & Kaart is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Laan van Minsweerd 75, 3583 BT Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53722876

Telefoon: 06-14359105